Posts Tagged ‘verkeleg’

Drømmer er alltid sanne

mai 25, 2010

Ola Winsvold kommenterer etter lesing av Södergran-diktet ”En önskan”:

«En assosiasjon til et dikt du har plassert i sidekolonnen, Karin Boyes «önskan» (midterste verset):

Om av det långa livet

en enda dag var kvar,

då sökte jag det vackraste

som jordelivet har.

Det vackraste på jorden

är bare redlighet,

men det gör ensamt liv til liv

och verklighet.

Min kommentar: Drømmer er redelige, sanne, alltid sanne. De er viktige. Drømmedramaturgen lyver aldri. Men du må samtale med drømmen for å forstå den rett. Etter at du har våknet, men før den er glemt. Drømmen lever utenfor tiden og kan besøkes når som helst. Drømmespråket er litt annerledes enn det du lærer på skolen. Men snakk med symbolene i drømmen. De ønsker å bli forstått og vil deg sterk. Drømmedramaturgen vil deg vel. Drømmer er virkelige. Virkeligere enn det meste vi regner som virkelig virkelig.»

Drømmer er kunstverk

mai 25, 2010

Ola Winsvold kommenterer:
» Kunst er å skape bilder som beveger. Beveger kropp, sjel og samfunn. Alle ord og begreper er kunstverk. Drømmer er kunstverk. Vi er alle, hver for oss og sammen, kunstnere. Og verk er det som virker og det er virkelig.»