Posts Tagged ‘startsetning’

Vil noen der ute prøve flyteskriving

mai 20, 2010

og kanskje endatil sende inn til dette publikumet som vi ikkje heilt veit kven er? Du kan f.eks. ta utgangspunkt i ein situasjon i ein drøm. Det kan vera eit punkt i drømmen som ”stikk” deg. Eller det kan vera slutten, for kanskje kjennest drømmen uferdig. Eller er det ein replikk du vil finne ut av? Eigentleg går det an å begynne kvar som helst.

Lag deg ei startsetning, bestem deg for å skrive utan stopp i f.eks. fem minutt, og berre gjer det! Etterpå kan du sjå etter korleis det er å lesa det og kjenne på det. Og har du lyst, så kom hit med det. Gjerne med drømmen dertil og litt om tanken din etter skrivinga og lesinga osv.

Du kan trykke på merkelappen («tag») nedanfor her: «flyteskriving», og lesa meir.

Og så kan du gjerne få vera anonym på bloggen, om det er det du vil. (Du kan bruke e-post om du liker det best: Tordis.Fosse@lui.hio.no)

Kanskje får du kommentar frå meg på skrivinga di. Eller nesten sikkert.