Posts Tagged ‘sjå ut’

Slik kunne det også sjå ut

mai 9, 2010

Eg og sykkelen stod der på vegen 24. juni 2007 kl. 17.15 og hadde vori på Skjennungsstugu og var på veg nedover mot Ullevålseter, og eg måtte stoppe akkurat her og sjå utover. Dette var før eg tok ut ein bit av bildet og utforska yttarleggåande fargar og kva eg nå elles gjorde.