Posts Tagged ‘rikdom’

Uoversiktleg drømmestoff?

juni 14, 2010

Ei kvinne sender inn fleire drømmar og er visst ikkje berre glad for denne rikdommen! Ho får ikkje oversikt og treng hjelp. Normalt legg eg ikkje løysingar opp i fanget på den som har drømt, for eg meiner jo at drømmaren veit best. Men denne gongen er eg på glid.

Kva kan ein gjera med eit stort og uoversiktleg drømmestoff?

Det er alltid veldig mye ulikt ein kan gjera med drømmar, men med dette utgangspunktet kjem eg på desse alternativa:

  • Slå ned på ein drøm, kanskje berre eitt punkt i drømmen, og legg resten til sides inntil vidare.
  • Finn eitt viktig punkt i kvar drøm, trekk eventuelt ein tråd etterpå.
  • Lag seg ei veldig avgrensa oppgåve: f.eks. sjå på drømme-ego sine handlingar gjennom desse drømmane.
  • Ta utgangspunkt i livsproblem og sjå drømmane i lys av dei.
  • Få hjelp av andre.