Posts Tagged ‘meining’

Det bevegende bildet under ordet

mai 25, 2010

Ola Winsvold kommenterer:

«Ellers føler jeg meg svært fri til å mene hva som er det bevegende bildet som ligger under ord og uttrykk. Jeg tror ære har en kobling til å være. Det forklarer hvorfor noen er villig til å dø for æren. Liksom det ikke er tilfeldig at kjærlighet består av kj(enn deg selv) og ærlighet. Og at ær i ærlighet har med å være å gjøre. Det gir mening. Og at «mening»  i et hvert fall på engelsk betyr både det du vil, måten du oppfatter situasjonen, og middel til å endre fra slik det er til å bli slik du vil.»