Posts Tagged ‘livsproblem’

Start i livsproblem

juni 14, 2010

Eg har føre meg drømmar frå ei kvinne som formulerer sterkt og tydeleg kva ho strever med i livet nå (sjå førre innlegget). Eg kan ordne og oppsummere det slik:

 • Ho synest ikkje ho kan noe av det ho gjer.
 • Ho vil vera ein god leiar.
 • Ho treng å fordele ansvar på fleire.
 • Det er for mye for henne.
 • Det er uoversiktleg.
 • Ho tek på seg for mange oppgåver.
 • Ho har ikkje lyst til å snakke med folk.
 • Ho kjenner seg negativ.
 • Ho er utsliten.
 • Ho kjenner behov for å flykte frå problema.

 Eg vil tru at dette er til å kjenne att for andre, heilt eller delvis?

Eg ser at ho er ei som bruker å ta ansvar, og det ser ut til at livet er uoversiktleg for henne, ho tek på seg for mange oppgåver, ho er utsliten. Da er det kanskje ein god ting å få ta imot ordnande hjelp? Ho kan få lov å gi meg ansvar! Ho treng sannsynlegvis at det kjem noe enkelt og oversiktleg ut av drømmestoffet.

Ein enkel ting å gjera, er å sjå på handlingane som ”eg” i drømmane gjer. Og det kan gjerast enda meir avgrensa: sjå på kva ”eg” kan og får til. Dessutan kan drømmane refererast i litt forkorta form. Overskrifter er også ein ordnande faktor.

 Nå gjer eg dette for henne, sjølv om det hadde vorti annleis med innspel frå henne heile vegen.

Uoversiktleg drømmestoff?

juni 14, 2010

Ei kvinne sender inn fleire drømmar og er visst ikkje berre glad for denne rikdommen! Ho får ikkje oversikt og treng hjelp. Normalt legg eg ikkje løysingar opp i fanget på den som har drømt, for eg meiner jo at drømmaren veit best. Men denne gongen er eg på glid.

Kva kan ein gjera med eit stort og uoversiktleg drømmestoff?

Det er alltid veldig mye ulikt ein kan gjera med drømmar, men med dette utgangspunktet kjem eg på desse alternativa:

 • Slå ned på ein drøm, kanskje berre eitt punkt i drømmen, og legg resten til sides inntil vidare.
 • Finn eitt viktig punkt i kvar drøm, trekk eventuelt ein tråd etterpå.
 • Lag seg ei veldig avgrensa oppgåve: f.eks. sjå på drømme-ego sine handlingar gjennom desse drømmane.
 • Ta utgangspunkt i livsproblem og sjå drømmane i lys av dei.
 • Få hjelp av andre.