Posts Tagged ‘lik «seg sjølv»’

Sauen som hadde auget

mai 11, 2010

Vil du kaste eit blikk på søya som ho var da ho var meir lik «seg sjølv»? Dette saueblikket var den 5. januar 2008 kl. 10.31.  Eg og kameraet hadde to lykkelege timar i sauefjøset hans Per Wassrud, der han raust let oss romstere. Og her kunne ikkje sauene springe over alle haugar, som dei kan finne på til fjells! Men kvar er søya nå? Åra har gått, og det har vel vorti folk av ho. (Du kan klikke på søya, og ho blir betydeleg større.)