Posts Tagged ‘drivkraft’

Finne bok

august 23, 2010

Frå Sverige kom denne drømmen:

Jag drömde om en bok jag måste hitta och när jag vaknade trodde jag att jag måste leta efter den. Det dröjde innan jag fattade att den inte existerade. Vad den handlade om är jag inte säker på.

I denne drømmen ser det ut til å vera ei sterk drivkraft: Det er noe som «jag» i drømmen . Det handlar om å finne noe. Noe viktig? Det gjeld ei bok. Hallo mann, kva er ei bok? Kva betyr bøker for deg? Kva kan bøker utrette? Kanskje raske svar på desse spørsmåla kan gi leietrådar?

Klatring med hindring

mai 30, 2010

Så var det den klatredrømmen som kom frå Sverige… Drømme-ego er altså på veg oppover. Han vil oppover. Kva inneber dette? lurer eg på. Kva slags drivkraft er det? Kan drømmen fortelja noe om kva som er viktig for denne mannen? Det som er der oppe, kan vera eit bilde på det han ønskjer seg, det han kanskje har for lite av. Derfor spør eg han ikkje kva han manglar her i livet, eller kva som er viktig for han – eg held meg i drømmespråket hans og spør kva som er der oppe, kva han skal der. Dessutan lurer eg på om det kan finnast ei løysing. Og kva er det med folk, monn tru, som er vanskeleg.

Eg sender han denne meldinga:

«Kva er det der oppe? Kva skal du der? Om du ikkje hugsar det frå drømmen, kan du berre finne på noe i full fart!
Korleis kunne du likevel koma oppover?
Kvifor kan du ikkje snu når det er fullt med folk der nede? Kva slags folk er det?
Du kan altså svara det fyrste du kjem på.»