Posts Tagged ‘bevisst’

Ubevisst tenking både natt og dag

mai 31, 2010

I boka Drømmens psykologi av Paul Jan Brudal og Lisbeth F. Brudal (Fagbokforlaget 2008) kan vi lesa om hjerneforsking og drøm. Eg oppfattar det slik at ein nå skil mindre mellom drøm og bevisstheit om dagen enn ein før har gjort.

”Det ser ut til at vi bør forstå bevissthet, tenkning og drøm i et slags kontinuum. Med andre ord kan vi regne med at vi tenker og føler omkring de samme tingene natt som dag. Vi fortsetter i en ubevisst hjernefunksjon å bearbeide dagens hendelser, tanker og erfaringer.” (S. 13)

Boka viser til forskarar som føreslår at det inntil vidare vil vera mest fruktbart å sjå at dagsbevisstheit og tenking om dagen i svært stor grad er ein ubevisst prosess (s. 14).