OM DENNE BLOGGEN

Drøm er hovudutgangspunktet i denne bloggen. Det handlar om å legge merke til, ta imot, ta innover seg drøm. Dertil er det å la drømmen utfalde seg, la drømmen vera ledd i eiga skaping og grunnlag for fellesskap. Å la drømmen bli til tekst på mangfaldige måtar er ein del av dette. Som drøm er skriving og bruk av tekst og bilde er vegar innover og utover. Bloggen utforskar dette med eller utan drøm inniblanda. Dessutan er alt saman ein stor fornøyelse!

Bloggen viser prosessar ettersom dei skjer, av og til med generelle kommentarar dertil. Dessutan er det sider med meir frittståande kommentarar og tekster.

Bloggen tek gjerne opp i seg   innspel frå andre (med eller utan namn synleg i bloggen). Den som sender inn drøm eller spørsmål/kommentar om drøm, kan rekne med respons i form av kommentar eller framlegg til måtar å gå vidare med drømmen på. Og slik kan det bli ein dialog som av og til varar ei stund…

Kommentarfelt etter sider eller innlegg kan brukast. Den som liker e-post betre, kan bruke det: Tordis.Fosse@lui.hio.no

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: